Powiat oddaje do użytku kolejną inwestycję

0
92

Lokalna społeczność i samorządowcy Powiatu Mieleckiego i Gminy Padew Narodowa uczestniczyli w otwarciu i poświęceniu nowego mostu w miejscowości Zarównie. Poświęcenie i otwarcie mostu po jego remoncie, poprzedziła uroczysta msza święta.

Przebudowa mostu zwiększyła jego nośność, co umożliwi przejazd pojazdom ciężarowym o znacznie większym tonażu. Obecnie mogą się nim poruszać samochody dostawcze o masie do 40 ton. Poprzednio było to zaledwie 15. Jest to szczególnie ważne z powodu funkcjonowania w tamtym rejonie terminalu przeładunkowego (LHS) w Knapach.

Most znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule. Stanowi ona szlak komunikacyjny łączący północno-wschodnią część powiatu mieleckiego z siecią dróg wojewódzkich (drogi nr 872 i 985) oraz sąsiednim powiatem tarnobrzeskim.

Droga ta zapewnia mieszkańcom Gminy Padew Narodowa łączność z siedzibą gminy i siedzibą powiatu oraz komunikację z innymi miejscowościami powiatu mieleckiego i powiatów sąsiednich.

Ponadto jest ona najkrótszym dojazdem dla przedsiębiorców z powiatu mieleckiego do terminala przeładunkowego LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa) w miejscowości Knapy, gdzie rozładowywane są materiały budowlane sprowadzane z Ukrainy.

Jak podkreślali okoliczni mieszkańcy poprawa stanu technicznego mostu i budowa przylegających do niego chodników będzie mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa, tym bardziej, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kapliczka, sklep i szkoła.

Władze Gminy Padew Narodowa liczą z kolei na to, że nowa, większa przepustowość mostu przyczyni się do rozwoju gospodarczego w okolicznych miejscowościach i nieodległych przysiółkach.

Przebudowa mostu rozpoczęła się jesienią 2022, zakończyła się w maju 2023.
Zakres prac obejmował:
1) rozbiórkę nawierzchni na dojazdach,
2) rozbiórkę istniejącego mostu
3) wykonanie nowego 1-przęsłowego mostu płytowego z betonu zbrojonego, monolitycznie połączonego z korpusami podpór
4) przebudowę drogi na odcinku o długości 317 m, pomiędzy skrzyżowaniami dróg, wraz
z wykonaniem obustronnych chodników,
5) umocnienie koryta potoku w sąsiedztwie mostu na odcinku o długości 30,00 m .
Parametry nowego mostu:
– długość całkowita mostu ze skrzydełkami – 19,49 m,
– szerokość całkowita – 11,76 m,
– szerokość jezdni – 2 x 3,25 m = 6,50 m,
– szerokość chodników dla pieszych – 2 x 2,00 m,
– nośność – klasa B, tj. 40 ton,

Wartość całkowita robót wyniosła 3 993 481,15 PLN (brutto), w tym – 2 493 481,15 PLN to środki własne Starostwa Powiatowego w Mielcu. 1 500 000 PLN wyniosło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST ze Stalowej Woli.