Stowarzyszenie

WŁADZE STOWARZYSZENIA
Krzysztof Polechoński – Prezes Zarządu
Ireneusz Dworkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Paweł Wacławik – Członek Zarządu

Roman Babula– Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Zawada – Przewodniczący Komisji
Agnieszka Trela – Członek Komisji
Aneta Pieróg – Członek Komisji

DANE KONTAKTOWE
SPR STAL MIELEC
Ul. Currie-Skłodowskiej 4
39-300 Mielec

Telefon: +48 17 773 92 35
e-mail: klub@sprstal.mielec.pl

STATUT SPR Stal Mielec 2017 – wersja ostateczna

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Zarząd klubu SPR Stal Mielec informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 15.06.2021 r. (wtorek) o godzinie 18:15 – I termin oraz 18:45 – II termin w siedzibie Klubu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4.
 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZEGO
SPR STAL MIELEC
z dnia 15.06.2021 roku
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybory przewodniczącego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.
7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2020 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań punkt 6, 7, 8.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
11. Ogłoszenie wyników.
12. Dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec o uzupełnienie swoich danych (numer telefonu, email, adres do korespondencji).

Można tego dokonywać poprzez kontakt telefoniczny lub też mailowy.
telefon: +48 17 773 92 35
e-mail: klub@sprstal.mielec.pl

Zarząd Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec informuje o wprowadzeniu składek członkowskich na rok 2018 w wysokości 20 zł miesięcznie.

Wpłat dokonywać można osobiście w siedzibie klubu przy ulicy Solskiego 1. lub przelewem bankowym.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec
Ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
nr konta: 15 1020 4913 0000 9402 0143 3069