Stowarzyszenie

WŁADZE STOWARZYSZENIA
Krzysztof Polechoński – Prezes Zarządu
Ireneusz Dworkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Paweł Wacławik – Członek Zarządu

Roman Babula– Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Zawada – Przewodniczący Komisji
Agnieszka Trela – Członek Komisji
Aneta Pieróg – Członek Komisji

DANE KONTAKTOWE
SPR STAL MIELEC
Ul. Currie-Skłodowskiej 4
39-300 Mielec

Telefon: +48 17 773 92 35
e-mail: klub@sprstal.mielec.pl

STATUT SPR Stal Mielec 2017 – wersja ostateczna

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się dnia 29.06.2022 o 19.15 (I-termin) oraz 19.45 (II-termin) w siedzibie Klubu przy ul. Skłodowskiej 4.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZEGO
SPR STAL MIELEC
z dnia 29.06.2022 roku
 

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania

2. Sprawdzenie obecności i kworum.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021

7. Sprawozdanie finansowe 2021 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z punktów 6,7,8.

10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

11. Ogłoszenie wyników.

12. Zgłaszanie kandydatur osób do Zarządu.

13. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu.

14. Ogłoszenie wyników głosowania.

15. Zgłaszanie kandydatur osób do Komisji Rewizyjnej,

16. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej.

17. Ogłoszenie wyników głosowania.

18. Dyskusja.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zawiadomienie

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec o uzupełnienie swoich danych (numer telefonu, email, adres do korespondencji).

Można tego dokonywać poprzez kontakt telefoniczny lub też mailowy.
telefon: +48 17 773 92 35
e-mail: klub@sprstal.mielec.pl

Zarząd Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec informuje o wprowadzeniu składek członkowskich na rok 2018 w wysokości 20 zł miesięcznie.

Wpłat dokonywać można osobiście w siedzibie klubu przy ulicy Solskiego 1. lub przelewem bankowym.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec
Ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
nr konta: 15 1020 4913 0000 9402 0143 3069