Oświadczenie Klubu SPR Stal Mielec S.A.

0
110

W związku ze stwierdzonymi przez Klub SPR Stal Mielec S.A. naruszeniami przepisów gry w piłkę ręczną przez sędziów prowadzących mecz pomiędzy SPR Stal Mielec a Energą Wybrzeżem Gdańsk w dniu 18 maja 2019 r. tj. Pana Andrzeja Chrzana i Pana Michała Janasa, Klub SPR Stal Mielec S.A. oświadcza, że nie będzie występował z oficjalnym protestem do Komisarza Ligii Zawodowej w przedmiocie sposobu przeprowadzenia zawodów, lecz jednocześnie w trosce o przestrzeganie zasad prawidłowego, rzetelnego
i uczciwego wypełniania roli sędziego w rozgrywkach zwracamy uwagę na popełnione błędy przez arbitrów.

Po przeprowadzonej analizie nagrania meczu Klub SPR Stal Mielec S.A. złożył na ręce Komisarza Ligi – Pana Piotra Łebka oświadczenie odnośnie wydarzeń jakie miały miejsce podczas meczu SPR Stal Mielec – Wybrzeże Gdańsk.

Mając na względzie dobro dyscypliny oraz dążenie do rozgrywania zawodów
z poszanowaniem najwyższej zasady fair play wiążącej się także z eliminacją błędów sędziowskich i oszustw sportowych, mamy nadzieję, że nasze stanowisko przyczyni się do poprawienia poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów, zwiększenia profesjonalizmu
i obiektywizmu sędziów, a w konsekwencji do podniesienia atrakcyjności samych rozgrywek.

Klub SPR Stal Mielec S.A pragnie również przeprosić za wydarzenia z udziałem kibiców, które miały miejsce po zakończeniu spotkania. Przy opuszczaniu boiska przez sędziów jeden z arbitrów został trafiony butelką, co jest oczywiście niedopuszczalne, w związku z czym Klub wyciągnie odpowiednie konsekwencje, a w najbliższych godzinach zgłosi sprawę na policję.