Miasto Mielec pozyskało dofinansowanie na budowę dróg

0
77
Miasto Mielec Starówka

W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił wyniki kolejnego naboru wniosków w ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Miasto Mielec otrzymało dofinansowanie na budowę drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu w wysokości 1 mln 999.904 zł. (obszar inwestycyjny – infrastruktura drogowa). Projektowana droga publiczna o szerokości 5 metrów będzie stanowiła bezpośredni dojazd do znajdujących się tam zabudowań mieszkalnych i będzie alternatywnym połączeniem drogowym z drogą powiatową dla zabudowy położonej przy ul. Teligi i ul. Wiejskiej.

Wybudowane i przebudowane zostaną m.in. zjazdy indywidualne, wybudowane będą dwa przepusty drogowe oraz chodniki dla pieszych. Przewidywana wartość tej inwestycji to kwota 2 mln 954 tys. zł. , a przewidywany termin zakończenia to 20 grudnia 2024 roku.

Budowa tej drogi została zgłoszona do projektów ogólnomiejskich w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024, jednak ze względu na koszty, które znacznie przekraczały maksymalną kwotę środków dostępnych na inwestycje ogólnomiejskie (1 mln 100 tys. zł.) projekt pod nazwą Budowa ulicy Starorzecznej” nie został dopuszczony do głosowania. Dzięki złożonemu wnioskowi o dofinansowanie i jego pozytywnym rozpatrzeniu, ta inwestycja w roku 2024 będzie mogła być realizowana.