Dziękujemy Zakładowi Metalowemu WB Wiesław Bożek, Maria Bożek za wsparcie #RAZEMDLASTALI

0
355

Dziękujemy Zakładowi Metalowemu WB Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek za wsparcie w sezonie 2021/ 2022.

Zakład Metalowy WB Produkcja, Handel, Usługi z siedzibą w Woli Mieleckiej 620 zajmuje się produkcją wyrobów metalowych dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i obronnego.

Zakład rozpoczął swoją działalność w 1989 roku. Od początku działalności największym priorytetem była jakość oferowanych wyrobów, gdyż tylko w ten sposób możliwe było osiągnięcie pełnego zadowolenia Klienta.

Przez cały okres działalności realizowane są w Spółce liczne inwestycje związane z doskonaleniem parku maszynowego co zapewnia wysoką jakość oraz powtarzalność wykonywanych wyrobów. Również środowisko pracy w którym realizowane są procesy produkcyjne dzięki nieustannym modernizacjom zostało dostosowane do obowiązujących standardów europejskich, zapewniając tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas realizacji procesów. 

Personel zakładu stanowi obecnie 45 osób, w tym kadra inżynieryjno-techniczna oraz produkcyjna o wysokich kwalifikacjach zawodowych związanych między innymi z przemysłem lotniczym. Wiele z  tych osób przez długi okres czasu było związanych z produkcją lotniczą. Średnia stażu naszych pracowników w tym przemyśle wynosi około 10 lat.

Więcej o firmie: http://zmwb.pl/