Dziękujemy Euro-Eko Sp. z o.o. za wsparcie #RAZEMDLASTALI

0
307

Euro-Eko Sp. z o.o. aktywnie wspiera mielecki sport. Pragniemy podziękować za wsparcie i zaangażowanie w pomoc w rozwoju piłki ręcznej w naszej miejscowości.

Firma EURO-EKO rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku, uruchamiając pierwszą Wytwórnię Paliw Alternatywnych w Mielcu. W kolejnych latach otwarto instalacje w Kozodrzy (woj. podkarpackie) i Chełmie (woj. lubelskie). Podstawową działalnością firmy jest świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i ochroną środowiska. Spółka EURO – EKO na bieżąco dostosowuje się do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, pod tym względem jest liderem w branży odpadowej.

Działalność Spółki obejmuje:

    • PRZETWARZANIE ODPADÓW

Spółka Euro-Eko zajmuje się przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji paliwa alternatywnego. Przyjmowane odpady przetwarzane są w procesie R12. EURO-EKO Sp. z o.o. dysponuje bogatym zapleczem technicznym w trzech zakładach produkcyjnych wyposażonych w nowoczesne linie przetwarzania odpadów.

    • SKŁADOWANIE ODPADÓW

Na terenie Zakładu w Mielcu zlokalizowane jest również składowisko odpadów na którym możliwe jest składowanie zarówno odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne jak i samych niebezpiecznych. Spółka posiada w tym zakresie odpowiednie decyzje środowiskowe.

    • BADANIA LABORATORYJNE

Laboratorium EURO-EKO wykonuje badania fizykochemiczne przyjmowanych odpadów. Prowadzi również działalność usługową dla podmiotów zewnętrznych.

Misją firmy jest zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych w procesach wytwarzania paliw alternatywnych, zgodnie z przepisami prawa oraz stosowanie nowych rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami  i szeroko pojęta edukacja ekologiczna.

Działania firmy skierowane są w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie rynku odpadów przemysłowych i komunalnych tj. odbiór odpadów i produkcja paliw alternatywnych.

Więcej informacji na stronie Euro-Eko : https://euro-eko.mielec.pl/new/