Otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Programu „Klub”

0
139

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec otrzymało środki finansowe w ramach Rządowego Programu „Klub”. Dzięki nim zakupiliśmy dla naszej młodzieży, między innymi pomoce dydaktyczne, takie jak: pachołki, tyczki, drabinki, piłki, manekiny itp.

Naszym głównym celem jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Dzięki temu liczymy na podniesienie poziomu sportowego i motorycznego zawodników, poprzez indywidualny ich rozwój.

Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych. Od 2016r. odnosi duże sukcesy poprzez wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Kluby sportowe stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.

Program skierowany jest do klubów sportowych jedno- jak i wielosekcyjnych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.