Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

0
120
Zarząd klubu SPR Stal Mielec informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 16.06.2020 (wtorek) o godzinie 18:15 – I termin oraz 18:45 – II termin w siedzibie Klubu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4.
 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZEGO
SPR STAL MIELEC
z dnia 16.06.2020 roku
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybory przewodniczącego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2019 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań punkt 6, 7, 8.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
11. Ogłoszenie wyników.
12. Dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.