Oferta testów motorycznych

0
144

Styczeń to czas powrotu do treningów, więc wychodzimy do Państwa z ofertą testów motorycznych przeprowadzanych przez naszych trenerów, które są niezbędne do prawidłowego zaplanowania procesu treningowego.

Nasi zawodnicy już 6 stycznia rozpoczną przygotowania do kolejnej części sezonu inaugurując je testami motorycznymi. Oferujemy pomiary z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi. Dzięki fotokomórkom Microgate Witty wykonujemy dokładną diagnostykę zdolności szybkościowych oraz zwinnościowych. Przy użyciu urządzenia Optojump precyzyjnie określamy poziom mocy kończyn dolnych. Oferta uzupełniona jest o testy wytrzymałości tlenowej i beztlenowej.

Przeprowadzenie testów pozwala na kompleksową ocenę potencjału motorycznego i obecnej dyspozycji zawodników, a także ich predyspozycji do wykonywania poszczególnych rodzajów wysiłku. Wykonane pomiary pozwalają stworzyć profil motoryczny zespołu oraz zindywidualizować pracę wewnątrz zespołu.
Wszystko to ułatwia efektywniejsze prognozowanie rozwoju zawodników, ocenę ich przydatności na poszczególnych poziomach szkolenia oraz zoptymalizowanie ich przygotowania motorycznego.