Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

0
135

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Pilne!
Zarząd klubu SPR Stal Mielec informuje, że termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia zostaje przełożony z dnia 12.06.2019 na 18.06.2019 (wtorek) o godzinie 18:30 – I termin oraz 19:00 – II termin w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu.
Zmiana spowodowana jest pokryciem się Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie wraz ze spotkaniem Klubów PGNiG Superligi w Warszawie.
 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZEGO
SPR STAL MIELEC
z dnia 18.06.2019 roku
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybory przewodniczącego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań punkt 6, 7, 8
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
11. Ogłoszenie wyników.
12. Dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.