Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

0
124

Zarząd klubu SPR Stal Mielec informuje o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec, które odbędzie się dnia 12. czerwca 2019 o godzinie 18:30 – I termin oraz 19:00 – II termin w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO
SPR STAL MIELEC
z dnia 12.06.2019 roku

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Sprawdzenie obecności i kworum
3. Wybory przewodniczącego zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybory sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok
7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań punkt 6, 7, 8
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
11. Ogłoszenie wyników
12. Dyskusja
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia