Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

0
123

Zarząd klubu SPR Stal Mielec informuje o Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec, które odbędzie się dnia 8. czerwca 2018 o godzinie 18:30 – I termin oraz 19:00 – II termin w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
SPR STAL MIELEC
z dnia 08.06.2018 rok

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybory przewodniczącego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory sekretarza zebrania, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków.
6. Rozpatrzenie odwołań o wykluczeniu z grona członków SPR Stal Mielec.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań punkt 6, 7, 8
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
12. Wybory do Zarządu.
13. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
14. Ogłoszenie wyników.
15. Dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.